Podmínky ke vstupu do divadla

Podmínky pro vstup do divadla platné od 14.3.2022

Od 14.3.2022 už žádná protiepidemiologická opatření neplatí. Již není potřeba při vstupu do divadla prokazovat svou bezinfekčnost, ani není potřeba mít zakryty dýchací cesty respirátorem.