Předprodej do Komorního divadla Kalich na březen a duben 2022 zahájen!

Milí diváci, zahájili jsme předprodej na březen a duben 2022 včetně všech našich novinek. Vstupenky si můžete zakoupit na našich webových stránkách nebo si je rezervovat na obchodni@komornikalich.cz. Moc se na vás těšíme!