Podmínky ke vstupu do divadla

Podmínky pro vstup do divadla platné od 22.11.2021

Pro návštěvu našeho divadla je potřeba, aby se každý divák prokázal splněním jedné z následujících podmínek vstupu. 

  • doložil laboratorně potvrzené prodělání onemocnění covidem-19 v době ne delší než 180 dnů přede dnem konání akce
  • doložil aplikaci očkování proti covidu-19, přičemž od poslední dávky vakcíny (druhé u dvoudávkových vakcín, první u jednodávkových vakcín), musí uplynout nejméně 14 dní
  • doložil negativní RT-PCR test starý nejvýše 72 hodin (na který máte nárok zdarma), který stačí pouze v případech kdy:
  1. jste mladší 18 let (pro děti do 12 let neplatí žádná omezení)
  2. nemůžete se očkovat proti covid-19 ze zdravotních důvodů
  3. nemáte dokončené očkování, to znamená nacházíte se mezi první dávkou očkování a ještě neuplynula 14-ti denní lhůta od poslední dávky

V prostorách divadla a při představení je potřeba mít dýchací cesty zakryty respirátorem třídy FFP2 či nanorouškou.

K prokázání bezinfekčnosti již nestačí laboratorně potvrzený antigenní test, ani samotest provedený na místě, jako tomu bylo dříve.

Podle vyjádření vlády jsou tato opatření platná do února 2022.

V případě, že divák požadovaná potvrzení nepředloží, vyhrazuje si divadlo právo mu vstup do prostor divadla neumožnit. Vstupenky jsou přenosné, pokud tedy nemůžete představení navštívit, prosím, zkuste je poskytnout někomu ve vašem okolí.

Děkujeme za pochopení.

Pořadatelé uskutečněných kulturních akcí nejsou povinni vracet vstupné osobám, které nejsou schopné doložit splnění podmínek dle mimořádného opatření Ministerstva zdravotnictví. Tyto osoby se se svým nárokem na vrácení vstupného mohou obracet na Ministerstvo financí. V případě zrušení kulturní akce by pořadatel měl vstupné vrátit a zároveň se může obrátit s žádostí o náhradu škody na Ministerstvo financí.

Náhradu škody vzniklou v souvislosti s nařízením mimořádných opatření Ministerstva zdravotnictví, kterou utrpěla fyzická nebo právnická osoba, tedy škodu vzniklou i v rámci omezení poskytování kulturních služeb, provozování koncertů, divadel atp., upravuje § 9 pandemického zákona (zákon č. 94/2021 Sb., o mimořádných opatřeních při epidemii onemocnění COVID-19), podle kterého se hradí škoda skutečná a škodu je nutno uplatnit v zákonem stanovené lhůtě 12 měsíců u Ministerstva financí.