Ochrana a zpracování osobních údajů

Ochrana osobních údajů

Informace je poskytována Nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů).

Kdo je správcem Vašich osobních údajů?

Správce Vašich osobních údajů je Hamlet production a.s., se sídlem Jungmannova 22/9

Nové Město, 110 00 Praha 1, jež používá obchodní značku Divadlo Kalich

Proč osobní údaje zpracováváme?

  • Zpracování osobních údajů za účelem poskytování obchodních sdělení:

Souhlas se zpracováním osobních údajů potřebujeme vždy, kdy bychom Vám chtěli začít posílat informace o našich činnostech, nebo Vám poskytovat např.: obchodní služby apod.

Osobní údaje jsou získávány na základě tzv. cookies. Cookies je krátký textový soubor, který navštívená webová stránka odešle do prohlížeče. Bez souborů cookies by mohlo docházet k problémům s procházením webu. Soubory cookies využíváme k nastavení bezpečného vyhledávání, ke sledování počtu návštěvníků webu na doméně www.divadlokalich.cz, k výběru relevantních nabídek, k usnadnění registrace nových služeb a k ochraně Vašich dat. Ukládání souboru cookies umožňuje webu zaznamenat informace o Vaší návštěvě, preferenci jazyka a další nastavení.

Při zpracování Vašich osobních údajů nedochází k automatizovanému rozhodování, včetně profilování, ze kterého mohou pro Vás vyplynout nějaké důsledky. Statistiku návštěvnosti, které z důvodu zpětné vazby poskytování našich služeb provádíme, zpracováváme na základě anonymizovaných a souhrnných dat.

Jaké cookies používáme a proč?

Nezbytné – tyto cookies nám pomáhají k tomu, aby náš web správně fungoval, aby se správně zobrazovat a načítal. K jejich použití nepotřebujeme váš souhlas.

Analytické – tyto cookies nám pomáhají porozumět tomu, jak naše stránky využíváte. Díky nim získáváme zpětnou vazbu k tomu, jak je náš web přehledný a co na něm zlepšit.

Marketingové –  cookies nám pomáhají i k tomu, abychom zjistili, o které informace máte zájem a na jejich základě mohli zobrazovat relevantní reklamu, připravovat speciální zvýhodněné nabídky či vás informovat a zahajování předprodejů na představení apod.

Rozdělení cookies podle poskytovatele

Cookies prvních stran - Cookies, které ukládá přímo web Divadla Kalich. Typicky jde o technické nezbytné cookies zajišťující správné fungování webové stránky

Cookies třetích stran - Cookies externích poskytovatelů (např. Google, Seznam, Facebook atd.) jejichž služby využíváme ke zlepšování stránek Divadla Kalich, zpravidla jde o našich webových o analytické a marketingové cookies.

 

Cookies dle účelu

Partner

Účel

Nezbytné

Divadlokalich.cz

Tyto cookies nám pomáhají k tomu, aby náš web správně fungoval, aby se správně zobrazovat a načítal. K jejich použití nepotřebujeme váš souhlas.

Youtube.com

Platforma, kterou web využívá pro přehrávání videí, trailerů a ukázek z našich představení

Webticket.cz

Tyto cookies zajišťují správné zobrazování webu, náhledu sálů atd. zprostředkovaný společností Webticket

Analytické

Google Analytics

Analytické nástroje společnosti Google slouží pro analýzu chování uživatele na stránce za účelem návrhu lepšího rozvržení, funkcionalit a dalšího vylepšování stránek.

Marketingové

Google Inc

Reklamní nástroje společnosti Google (Ads, DoubleClick) používáme pro zobrazování textových a grafických reklam v obsahové a vyhledávací síti

Seznam Inc.

Nástroj Sklik používáme pro cílení reklam v obsahové a vyhledávací síti společnosti Seznam

Facebook Inc.

Reklamní nástroje společnosti využíváme pro cílenou reklamu na této sociální síti

  • Zpracování osobních údajů za účelem uzavírání darovací smlouvy, zaměstnaneckého poměru a jiné:

Osobní údaje jsou získávány vždy za jasně vymezeným účelem, u každého z nich se může množství požadovaných relevantních osobních údajů lišit. K osobním údajům mají přístup pouze oprávněné osoby, které data uchovávají a zpracovávají dle platných Nařízeních GDPR.

  • Zpracování osobních údajů za účelem uzavření kupní smlouvy:

Zakoupením vstupenky, berete na vědomí zpracování těchto Vašich osobních údajů za účelem realizace práv a povinností z kupní smlouvy uzavřené mezi Vámi a Hamlet production a.s.: jméno a příjmení, obchodní firma, adresa bydliště, dodací adresa, identifikační číslo, daňové identifikační číslo, adresa elektronické pošty (pro doručení potvrzení o objednávce v případě uzavření smlouvy prostřednictvím veřejně dostupné služby elektronických komunikací), telefonní číslo (za účelem doručení objednávky).

Nezvolíte-li jinou možnost, souhlasíte též se zpracováním osobních údajů také pro účely zasílání informací a obchodních sdělení; tento souhlas máte právo kdykoli odvolat. Souhlas se zpracováním osobních údajů pro účely zasílání obchodních sdělení není podmínkou, která by při absenci sama o sobě znemožňovala uzavření Kupní smlouvy. Poskytnutí osobních údajů pro účely zasílání obchodních sdělení a ukládání cookies je dobrovolné. Poskytnutí osobních údajů pro účely realizace práv a povinností z kupní smlouvy uzavřené mezi Hamlet production a.s. a Vámi je, v souladu s obchodními podmínkami, povinné. Pokud si nepřejete, aby Vaše osobní data byla registrována v naší databázi pro účely zasílání obchodních sdělení a zpracování cookies, prosíme o neprodlené sdělení této skutečnosti.

Splnění právní povinnosti správce

Některé osobní údaje jsme povinni zpracovávat z důvodu splnění naší právní povinnosti, dané platnou legislativou.

Jak osobní údaje získáváme?

Osobní údaje, které zpracováváme, jsou v naprosté většině získávány přímo od Vás při uzavírání kupní smlouvy, darovací smlouvy, při náboru zaměstnanců a jiné, popř. z činnosti, jež je vyvinuta na webových stránkách www.divadlokalich.cz

Kdo má k osobním údajům přístup?

Příjemci námi zpracovávaných osobních údajů jsou našimi oprávněnými zaměstnanci, naši smluvní partneři, kteří nám pomáhají zajišťovat provozní činnosti a poskytují nám software. Osobní údaje mohou být v nezbytně nutných případech také předány Policii ČR či dalším orgánům činným v trestním řízení na základě jejich písemné žádosti.

Jak dlouho osobní údaje uchováváme?

Dobrovolně poskytnuté osobní údaje budou zpracovávány po dobu neurčitou až do odvolání Vašeho souhlasu. Vaše osobní údaje poskytnuté za účelem uzavření smlouvy budou společností Hamlet production a.s. zpracovávány po dobu stanovenou právními předpisy (zákonem o účetnictví a zákonem o dani z přidané hodnoty). Osobní údaje budou zpracovávány v elektronické podobě automatizovaným způsobem nebo neautomatizovaným způsobem nebo v tištěné podobě neautomatizovaným způsobem.

Na co máte v souvislosti se zpracováváním Vašich údajů nárok?

Máte právo získat od nás informace, zda a jaké osobní údaje zpracováváme. Pokud jsou informace nepřesné či chybné, rádi je na základě vašeho podnětu opravíme. Pokud nesouhlasíte s ukládáním a zpracováním osobních údajů, tak ty údaje, které nepotřebujeme pro účely, jež vyplívají z naších zákonných povinností, na základě vašeho přání smažeme. Máte právo, abychom omezili zpracování Vašich osobních údajů, pokud jsou nepřesné nebo nerelevantní. Pokud zpracováváme Vaše údaje na základě vašeho souhlasu nebo na základě smluvního vztahu, máte právo na poskytnutí dat ve formátu, který můžete přenést k jinému správci. Dále máte kdykoli nárok na odvolání souhlasu se zpracováním Vašich osobních údajů z důvodů týkajících se Vaší konkrétní situace. Pokud vznesete námitku proti zpracování Vašich údajů z důvodů přímého marketingu, nebudou Vaše údaje již zpracovávány. Nebude se však týkat našeho práva zpracovávat Vaše údaje v době před tímto odvoláním. Pokud žádáte o úpravu či smazání dat, které netřeba pro zákonné účely, schraňovat, můžete být vyzváni k prokázání vaši totožnosti. Pokud máte pocit, že s vašimi osobními údaji je zacházeno protizákonně, máte právo podat stížnost u dozorového úřadu, kterým je Úřad na ochranu osobních údajů, Praha, Pplk. Sochora 27, 170 00 Praha 7

Zpracování pro účely oprávněných zájmů Divadla Kalich nebo třetí strany

Prostory divadelních a provozních budov jsou hlídány kamerovými systémy z důvodu zajištění bezpečného prostředí. Kamerové systémy nezasahují do soukromí našich návštěvníků a zaměstnanců.

Fotografie a videa z divadelních a jiných kulturních akcí

Divadelní a další kulturní akce pořádané pro veřejnost jsou dokumentovány pomocí fotografií a videí. Vybrané fotografie jsou zveřejňovány na webu www.divadlokalich.cz a našich sociálních sítí. Fotografie jsou v malé míře zpřístupňovány oficiálním médiím. Jedná se dokumentování, které je možné provádět (mimo jiné i na základě této informace) bez Vašeho výslovného souhlasu. Dohlížíme o citlivé zacházení s touto dokumentací. Pokud zjistíte, že byla zveřejněna fotografie nebo video, které by Vás zobrazovaly dle vašeho názoru nevhodným způsobem, prosíme, informujte nás a my učiníme příslušná opatření.