O divadle

Divadlo Kalich,

je dle nejnovější ročenky NIPOSu třetím nejnavštěvovanějším divadlem v ČR a opakovaně je v těchto statistikách vyhlašováno nejnavštěvovanější soukromou scénou v ČR. Po celou dobu je soběstačné, funguje bez grantů a dotací. Na scéně funguje již 20 let, během kterých vyprodukovalo 60 inscenací.

Divadlo je oblíbené obzvláště pro muzikálová představení a čihoherní komedie.

Divadlo má kapacitu 424 míst, z nichž 79 je na balkóně. O přestávce mohou diváci využít barů v horním i dolním foyer. Divadlo je bezbariérové.