Informace k rozloučení s Hanou Zagorovou

Vážení diváci, chtěli bychom vám touto cestou poskytnout bližší informace k veřejnému rozloučení s paní Hanou Zagorovou konaném dne 31. srpna 2022 od 11 do 17 hodin v prostorách našeho divadla (Jungmannova 9, Praha 1).

 Příchod bude organizován Jungmannovou ulicí směrem od Národní třídy. Na místě a u výstupů z metra bude pořadatelská služba, která bude organizovat frontu. V 11 hodin bude otevřen přístup do sálu, kterým budou návštěvníci plynule procházet. Bude možno zanechat květiny. Prosíme návštěvníky, aby nepřinášeli dary.  Fotografování v sále nebude z pietních důvodů povoleno. Odchod pak bude zpět do Jungmannovy ulice směrem Vodičkova.

Na místě budou připraveny kondolenční knihy. 

Po skončení rozloučení na jevišti Divadla Kalich budou květinové dary převezeny na improvizované pietní místo v blízkosti vstupu vyšehradského hřbitova, kde budou umístěny do 3. září do večerních hodin. I sem se bude možné přijít symbolicky rozloučit s Hankou a případně i zapálit svíčku. 

Děkujeme všem, kteří si na Hanku vzpomenou při jejích písničkách. 

zástupci rodiny a Divadlo Kalich